ASO Model FabrikaÖğren & Dönüş Programı

https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/blue_line.png
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/purple_line.png
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/accent_dot.png

Öğren & Dönüş ProgramıAmacı

Öğren & Dönüş Programının amacı, Programa katılan proje liderlerinin yalın üretim yetkinliklerini geliştirmek ve böylece firmaların kendi yalın liderlerini yetiştirmelerini sağlayarak kendi insan kaynakları ile yalın dönüşümlerini sürdürülebilir kılmaktır.
Proje liderlerinin yalın üretim yetkinlikleri, Model Fabrikada katıldıkları deneyimsel eğitimlerde oluşmaya başlar ve uzman saha koçlarımız eşliğinde kendi işletmelerinde seçilen pilot alanda uygulayarak gelişir.

Öğren Dönüş Amacı
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/purple_line.png
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/blue_line.png
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/red_line.png
https://www.modelfabrika.org/wp-content/uploads/2020/09/accent_circle.png

Öğren & Dönüş ProgramıÇıktıları

Verimlilik & Alan Tasarrufu
Pilot alanda yüksek verimlilik artışı ve alan tasarrufu
Uygulama Örnekleri
İşletmelerinde kolaylıkla yayabilecekleri yalın üretim uygulama örnekleri
Eğitim Notları
Firma içi eğitimlerde kullanabilecekleri yalın üretim eğitim notları
İnsan Kaynağı
Verimlilik artışını sürdürecek yetkinlikte insan kaynakları
İstekli Çalışanlar
Yalın dönüşüme istekli çalışanlar
Maliyette Azalma
Diğer kazanımlarla orantılı olarak maliyetlerde azalma ve net karlılıkta artış
Öğren & Dönüş Katılımcı Kazanımları

Öğren & Dönüş ProgramıKatılımcı Kazanımları

Firmalardan Programa katılan çalışanlar edindikleri yalın üretim yetkinliği yanında bu yetkinliği ispat edebilecekleri, ASO Model Fabrika ve paydaş logolarının yer aldığı değerli bir Katılım Sertifikası da elde ederler.

Öğren & DönüşProgram Yapısı

Öğren & Dönüş Programı, birbirini takip eden “Öğren” ve “Dönüş” temalı fazlardan oluşur:

1- ÖĞREN: ASO Model Fabrika üretim sahasında gerçekleştirilen Deneyimsel Eğitimler

2- DÖNÜŞ: Firmanın kendi üretim sahasında gerçekleştirilen Saha Koçlukları

Öğren & DÖnüş Program Yapısı

Öğren & DönüşSüreci

  1. Öğren & Dönüş Programları, ASO Model Fabrika kapasite planına göre mümkün mertebe dört aydan kısa periyotlarla başlatılır.

2. Bir program 4 ay sürer.

3. Her ay, dört haftalık bir dalga olarak işlenir:

  1. Dalga “Teşhis”
  2. Dalga “Tasarım”
  3. Dalga “Uygulama”
  4. Dalga “Sürdürülebilirlik” başlığı altında yürütülür.

4. Her dalga bir hafta Öğren ve üç hafta Dönüş fazları ile ilerler.

5. Her dalgaya ASO Model Fabrikada gerçekleştirilen 3 günlük (Salı, Çarşamba, Perşembe) deneyimsel eğitimden oluşan Öğren fazı ile başlanır.

6. Her Öğren fazını, saha koçluklarının yapıldığı üç haftalık Dönüş fazı takip eder.

7. Deneyimsel eğitimlerinin son gününde proje liderleri saha koçlarından uygulama ödevlerini alırlar.

8. Deneyimsel eğitimleri takip eden üç hafta içerisinde, uzman saha koçlarımızdan biri haftada bir gün işletmeyi ziyaret ederek pilot alanda proje liderlerine uygulama koçluğu yapar, doğru uygulamaları pekiştirir, varsa hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlar, gerekli firma içi bilgilendirme sunumlarını yapar ve proje liderlerine yeni ödevlerini verir.

9. İlk dalganın son gününde firma ve pilot alan tanıtımı sunumu yapan proje liderleri, devam eden dalgaların son gününde, geçen dalga boyunca yaptıkları çalışmaları ve çıktılarını sunarlar. Böylece katılımcılar diğer firmaların tecrübelerinden de faydalanırlar. Ayrıca katılımcılar, sunumlara eşlik eden tüm saha koçlarından da değerli geri bildirimler alma fırsatı bulurlar. Sunumlar, Model Fabrikanın verdiği sunum taslağı kullanılarak hazırlanır ve sunulur. Yapılan bu sunumlar birer ilerleme raporu niteliğindedir.

10. Dört dalga tamamlandıktan sonra firmalar program çıktılarını Lansman şeklinde düzenlenen bir programda sunarak plaket ve katılım sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Öğren & Dönüş Katılımcı Profili

Öğren & Dönüş ProgramıKATILIMCI PROFİLİ ve KONTENJAN

Öğren & Dönüş Programlarına firmaların Yönetim Kurulu Başkanı, YK Üyeleri, Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Üretim Müdürü gibi üst düzey yöneticileri ve yeni jenerasyon yönetici adayları ile pilot alanda yapılan işlere hâkim, üstlerine nazı astlarına sözü geçebilecek, programa katılmaya istekli, yeniliğe açık, gelişime motive, enerjik, mücadeleci ruhlu, iletişim becerileri yüksek, Öğren & Dönüş sürecinde planlı izni olmayan, eğitimlere ve koçluklara tam zamanlı katılabilecek, tercihen mühendis formasyonlu çalışanlar katılabilir.

Programa katılmak isteyen firmaların faaliyet gösterdikleri sektör katılım açısından önemli değildir. Hatta sanayi firması olması da şart değildir yani hizmet sektörlerinden de programa katılabilir ve yalın tekniklerini kullanarak verimliliklerini arttırabilirler. Bununla birlikte katılımcı firmalar arasında tedarikçi, müşteri veya rakip ilişkisi olması durumunda firmaların talebine göre istişareli hareket edilmektedir.

Firma büyüklüğü de sınırlayıcı değildir. İster KOBİ ister Büyük Ölçekli İşletme olun programa katılabilirsiniz yeter ki programa ayırabileceğiniz insan kaynağınız olsun.

Bir programa 4 ila 8 firma katılabilir. Model Fabrika deneyimsel eğitimleri, maksimum fayda gözetilerek en fazla 16 kişi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple firmalardan deneyimsel eğitimlere katılabilecek kişi sayısı toplam firma sayısına göre 2 ila 4 arasında değişebilmektedir.

Öğren & Dönüş ProgramıBütçe

ASO Model Fabrika, Ankara Sanayi Odası’nın kâr amacı gütmeyen iktisadi bir teşebbüsü olup başa baş modeli ile hizmetlerini yerine getirmektedir. Açılan Öğren & Dönüş Programları güncel giderler dikkate alınarak ücretlendirilir. Firmaların ortak katılımı, katılımcıların birbirlerinin projelerinden öğrenme imkânı oluşturmakla kalmaz, firma başı program bedelinin de ekonomik olmasını sağlar. Ayrıca KOBİ’ler için tanımlanmış KOSGEB Model Fabrika Desteği de mevcuttur.

Bütçe

Öğren & Dönüş ProgramıKatılım Şartları

Öğren & Dönüş Programına katılma taleplerini tarafımıza ileten firmalara bir Tanı Ziyareti gerçekleştirmekteyiz. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu Tanı Ziyaretinin amacı, firmanın Programa uygun bir pilot alana ve gerekli insan kaynaklarına sahip olup olmadığını yerinde tespit etmektir. Tanı Ziyareti 2~3 saat sürmektedir. Firma, Programa katılım kararını ziyaret sonunda veya ziyaretten sonra da tarafımıza iletebilir.

Başarılı bir Öğren & Dönüş için olmazsa olmazlarımız da birer katılım şartı olarak değerlendirebilir:

  • Rol Model Liderlik: Her şeyden evvel firmanın üst yönetimi Öğren & Dönüş Programı sürecinde aktif rol almalıdır çünkü programın adından da anlaşılacağı üzere bu bir dönüşüm yani değişim projesidir ve ancak üst yönetimin aktif desteği olduğu sürece başarılı bir dönüşüm sürdürülebilir.
  • İstekli Çalışanlar: Öğren & Dönüş Programı, sonuçları son derece keyifli olmakla birlikte yoğun emek gerektiren meşakkatli bir süreçtir. Bu sebeple firma yönetiminin istekliliği kadar proje liderlerinin ve pilot alan çalışanlarının da istekliliği önemli bir kriterdir.
  • Gerekli Yetkinlikler: Büyük konuşmak gibi olmasın ama Yalın Dönüşüm ile ilgili yetkinlikleri katılımcılarımıza biz mutlaka öğretiyoruz. Bunun yanında Proje Liderlerinin pilot alanlarında yapılan işlere hakimiyetleri ve oradaki çalışanları sevk ve idare edebilme yetkinlikleri başarıya direkt etki eden faktörler.
  • Yeterli Kaynaklar: Yalın Dönüşüm çerçevesinde makine alımı, yeni istihdam gibi hiçbir yatırım hedefle-mi-yoruz. Aksine eldeki kaynakları daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bunun yanında pano, avadanlık, masa, el aleti vb. gereksinimler mutlaka doğuyor. Program için gereken en önemli kaynaklar ise insan ve zaman.