Dijital Dönüşüm

Model Fabrika'da Dijital Dönüşüm

Model Fabrika’ların öncelikli hedefi, olabildiğince sektör bağımsız olarak, öncelikle imalat sanayi işletmelerinde örnek imalat hattı/hatları oluşturmak suretiyle sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerde verimlilik artırıcı teknikleri uygulayarak, işletmelerde yalın felsefeye dayalı verimlilik ve dijital dönüşümün sağlanarak, rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde öğretim sistemi yap-öğren tekniğine dayanırken, danışmanlık hizmetinin verilmesinde öğren-dönüş tekniği tercih edilmektedir. Bu doğrultuda kurulumu yapılan imalat hatlarında farklı kullanım örnekleri (use-case) oluşturulmakta, kullanım gereksinimleri ve/veya tercihleri doğrultusunda oluşturulan örnekler üzerinden öğrenim sağlanırken, aynı zamanda bu tekniklerle edinilecek kazanımları hayata geçirmek için işletmelere özel tahsis edilmiş deneyimli danışmanlar katılımıyla yol gösterici olmaya gayret edilmektedir.

Temel hedefler doğrultusunda oluşturulan “Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi” iki farklı imalat hattında, çeşitli senaryolar oluşturmak sureti ile imalat sektöründeki başta KOBİ’ler olmak üzere bütün imalat sektörlerine hizmet sunabilecek bir yapıda, olabildiğince sektör bağımsız örnekler teşkil edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

2016 yılında bir uluslararası danışmanlık kuruluşu tarafından Türkiye ölçeğinde yapılan etüt çalışması uyarınca; Ulusal ve Bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulacak olan Model Fabrikaların, Dünyada kurulu bulunan örnekleri de ele alınarak temelde beş temel eğitim ve danışmanlık bileşeni doğrultusunda planlanması öngörülmüştür. Bunlar;

  • İşletmelerde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yalın üretim tekniklerinin uygulanması ile verimlilik artışının sağlanması,
  • Üretim ve montaj hatlarının dijitalleşmesi,
  • Yüksek Teknoloji İmalat Hattının Kurulumu (Sanayi 4.0 Yolculuğu)
  • Sanayi 4.0 Uygulamaları geliştirilmesi
  • Yeni Ürün Geliştirme şeklinde sıralanabilir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Merkezimizde, işletmelerimizin teknik elemanlarının, israfların ortadan kaldırılarak verimlilik artışının sağlanması, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, dolayısıyla maliyetlerin azaltılarak rekabet gücünün artırılması konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Merkezimizde bu amaçlara yönelik, yalın dönüşüm ve sanayi 4,0 ilkelerinin tüm uygulamaları sunulacaktır”
Serdar TÜTEKSerdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital Dönüşüm Senaryolarımız

Dijital Dönüşüm

Usecase 1Makine Durum İzleme

Tüm makinelerin anlık olarak anahtar parametrelerin görülmesini sağlar.
Dijital Dönüşüm

Usecase 2Uzaktan Destek

Arıza durumlarında makinelerin daha az durmasını sağlamak amacıyla uzaktan uzman yardımı sağlar.
Dijital Dönüşüm

Usecase 3Cobot

İnsanlar ile birlikte güvenli bir şekilde çalışarak süreçlere yardımcı olur.
Dijital Dönüşüm

Usecase 4Dijital Asistan (SOP)

SOP'lerin dijitalleşmesini içerir. Aynı zamanda yapılan işin adımlarını takip ederek otomatik olarak adımları geçer.
Dijital Dönüşüm

Usecase 5Dijital Kalite Kontrol

Üretilen ürünlerin hızlı ve standart bir şekilde kalite kontrollerinin yapılmasını sağlar. Yapay Zeka destekli olarak çalışır.
Dijital Dönüşüm

Usecase 6Pick to Light

Depo'da veya montaj hattında ihtiyaç duyulan malzemenin hızlı bir şekilde alınmasını sağlar.
Dijital Dönüşüm

Usecase 7Dijital Performans Yönetimi

Üretim ile ilgili KPI'ların anlık durumunu takip etmenizi sağlar. Otomatik uyarı sistemini içerisinde barındırır.
Dijital Dönüşüm

Usecase 8Dijital Ürün Gölgesi

Üretilen ürünlerin ve siparişlerin anlık olarak takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda üretilen ürünler ile ilgili geçmişe yönelik bilgiler sağlar.
Dijital Dönüşüm

Usecase 9Gerçek Zamanlı Döngü Süresi Analizi

Her istasyon için süreleri takip ederek hat dengesi önerileri yapar. Üretim ile ilgili öngörülerde bulunur.
Dijital Dönüşüm

Usecase 10Sanal Gerçeklik ile Operatör Eğitimi

Operatörlerin yeni bir hat, ürün ya da süreç ile ilgili sanal ortamda eğitim almaları
Dijital Dönüşüm

Usecase 11Ergonomi Analizi

Operatörlerin anlık takibi ile ergonomik zorlanmaların tespit edilmesi
Dijital Dönüşüm

Usecase 123D Printer

Üretimde bazı parçaların maliyetlerini düşürmek için 3D Printer kullanılması.